sty 31, 2023

Nowy Program Czyste Powietrze – obowiązujący od 03.01.2023r.

Czyste powietrze jest ogólnokrajowym programem obejmującym dopłatę do wymiany nieefektywnego źródła grzania domu jak i również dopłaty do docieplenia domów jednorodzinnych. Celem niniejszego programu jest zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które są wynikiem ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w starych piecach.

.

Dla kogo dedykowany jest program Czyste Powietrze?

Z programu może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą w budynku jednorodzinnym.

.

Kryteria Programu:

 1. Do Podstawowego Poziomu dofinansowania kwalifikują się osoby fizyczne, których dochód w ciągu całego roku nie przekroczył 135 tys. zł.
 2. Do Podwyższonego Poziomu dofinansowania kwalifikują się osoby fizyczne, których dochód:
  • w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2651 zł / miesiąc
  • w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł / osobę / miesiąc

Dla osoby ubiegającej się o podwyższony poziom dofinansowania, która prowadzi działalność gospodarczą, przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie może przekroczyć 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

 1. Do najwyższego poziomu dofinansowania kwalifikują się osoby fizyczne, których dochód:
  • w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1526 zł / miesiąc
  • w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł / osobę / miesiąc
  • lub posiada ustalone prawo do uzyskiwania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – potwierdzony zaświadczeniem otrzymanym z gminy na wniosek Beneficjenta.

Dla osoby ubiegającej się o najwyższy poziom dofinansowania, która prowadzi działalność gospodarczą, przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie może przekroczyć 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

Należy także mieć na uwadze: Dla beneficjenta, który prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie - powierzchnia tej działalności nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej nieruchomości, w której będzie inwestycja.

.

Na co można otrzymać dotację i w jakiej kwocie?

Obraz1.png .

Dodatkowo, możemy uzyskać dopłatę także na ocieplenie przegród budowlanych, jak i stolarkę okienną, drzwiową i bramę garażową, w następujących wartościach:

 1. Poziom podstawowy:
 • ocieplenie przegród budowalnych do 50% kwoty kosztów kwalifikowanych netto
 • stolarka okienna, drzwiowa, brama garażowa do 40% kwoty kosztów kwalifikowanych netto
 1. Poziom podwyższony:

  • ocieplenie przegród budowalnych do 75% kwoty kosztów kwalifikowanych netto
  • stolarka okienna, drzwiowa, brama garażowa do 70% kwoty kosztów kwalifikowanych netto
 2. Poziom najwyższy:

 • ocieplenie przegród budowalnych do 100% kwoty kosztów kwalifikowanych netto
 • stolarka okienna, drzwiowa, brama garażowa do 100% kwoty kosztów kwalifikowanych netto

Istnieją różne formy finansowania przedsięwzięcia, a także możliwości składania wniosku, który można złożyć w Banku otrzymując (po spełnieniu kryteriów) kredyt na przedsięwzięcie. Dla Beneficjentów z podwyższonego oraz najwyższego poziomu istnieje opcja prefinansowania przedsięwzięcia, w której 50% kwoty z otrzymanej dotacji jest wypłacana Wykonawcy przed rozpoczęciem inwestycji, a 50% kwoty jest wypłacana po zakończeniu inwestycji.

Głównym założeniem Programu Czyste Powietrze jest wymiana nieefektywnych źródeł grzania domu, ale widząc zakres prac, na które można uzyskać dofinansowanie, widać że zależy także na ogólnym wzroście udziału Odnawialnych Źródeł Energii w finalnym zużyciu energii, stosując hybrydowe rozwiązania, jakim są montaże instalacji fotowoltaicznych (finansowana jest cała fotowoltaika: panele fotowoltaiczne, falownik, stelaż, okablowanie) wraz z pompą ciepła (jednostka zewnętrzna, wewnętrzna, bufor), które doskonale ze sobą współpracują. Tworząc niezależnie prąd zasilamy pompę, rekuperację i inne sprzęty domowe, co tym samym daje nam ogromne oszczędności.

.

Ważne

Czyste Powietrze nie łączy się z dofinansowaniem Mój Prąd oraz Stop Smog, natomiast łączy się z wieloma dotacjami z gmin (jeżeli regulamin konkretnej dotacji z gminy nie mówi inaczej), a także z ulgą termomodernizacyjną. Łączenie różnych form dotacji, istotnie zmniejsza koszty związane z inwestycją, dając nam oszczędności finansowe oraz satysfakcję z wprowadzonych zmian, które wywierają pozytywny wpływ na środowisko oraz nasze zdrowie.

W SunLife zakres naszej pracy zaczyna się od montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, a kończy się na wypłacie należnych dofinansowań na konto Inwestora, tak by współpraca była w pełni kompleksowa. Realizujemy inwestycje w Opolu, w województwie opolskim oraz w województwach ościennych.

Otrzymaj bezpłatną wycenę

Nasza oferta, to projekty skierowane do różnych grup. Skontaktuj się po wycenę jeśli szukasz rozwiązańktóre wpłyną na obniżenie rachunków za prąd i wpłyną na poprawę efektywności cieplnej w Twoim domu.

otrzymaj wycenę

Zobacz również

Rozwój przydomowych magazynów energii

W Polsce rynek magazynów energii rozwija się stopniowo, ale dynamicznie, szczególnie w kontekście zmiany klimatu i transformacji energetycznej. Oto kilka istotnych punktów dotyczących tego rynku w Polsce oraz prognoz na przyszłość: Zainteresowanie wzrast…

Czytaj dalej

Fotowoltaika + smart home = kompatybilność

Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę i smart home? W dzisiejszych czasach, gdy troska o środowisko naturalne staje się coraz bardziej istotna, poszukiwanie ekologicznych i efektywnych rozwiązań energetycznych staje się priorytetem. Fotowoltaika i in…

Czytaj dalej