sty 07, 2021

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć ją od podatku?

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Wspomniana wyżej ulga podatkowa daje możliwość Inwestorowi odliczenia od podstawy obliczenia podatku (lub przychodów w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów poniesionych na przeprowadzenie termomodernizacji w domu jednorodzinnym.

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które dokonały termomodernizacji budynku po 01.01.2019r.

Kto może skorzystać?

Każdy podatnik, który płaci podatek liniowy (19%), według skali podatkowej 17%-32%. Skorzystać również mogą osoby, które rozliczają się ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych:

Są właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego – podatnik musi zatem posiadać tytuł prawny do nieruchomości. Ponieśli wydatki na termomodernizację budynku jednorodzinnego – bez względu na to, czy korzystali ze środków własnych czy zaciągnęli na ten cel kredyt.

Komu nie przysługuje ulga?

Osobom, które uzyskały całkowite lub częściowe dofinansowanie na termomodernizację ze środków krajowych – np. z NFOŚiGW czy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, Skorzystali z ulgi przysługującej w ramach odrębnych przepisów skarbowych, Odliczyli koszty inwestycji od dochodu w przypadku ryczałtu, Ujęli wydatki na modernizację w kosztach; Wydatki zostały w inny sposób zwrócone inwestorowi. Jaka jest wysokość ulgi termomodernizacyjnej?

Maksymalną kwotę, która można odliczyć w ramach skorzystania z ulgi to 53 000zł. Dotyczy to wszystkich przedsięwzięć realizowanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem. Oznacza to, że jeżeli termomodernizacja budynku została przeprowadzona na kilku budynkach należących do podatnika na łączną kwotę przewyższającą 53 000zł, możliwe będzie odliczenie jedynie kwoty wyżej wymienionej.

W przypadku współwłasności, możliwość odliczeń ulgi przysługuje każdemu z osobna. Oznacza to, iż w przypadku małżeństwa, każde z nich może w swojej deklaracji podatkowej odliczyć koszty termomodernizacji.

Co z programem ,,Mój Prąd”?

W przypadku osób, które korzystają również z dofinansowania ,,Mój Prąd” kwotę dotacji tj. 5000zł należy odliczyć od poniesionych kosztów instalacji fotowoltaicznej od której następnie można odliczyć ulgę termomodernizacyjną. Oznacza to, że jeżeli instalacja fotowoltaiczna kosztowała 30 000zł a inwestor uzyskał 5 000 zł z dofinansowania ,,Mój Prąd”, to w zeznaniu, od dochodu będzie mógł odliczyć pozostałe 25 000zł.

Jakie są wymagania odnośnie nieruchomości?

Przede wszystkim nie może być to budynek, który dopiero powstał – z ulgi mogą skorzystać osoby, których budynki już istnieją. Nieruchomość musi służyć celom mieszkaniowym i być odrębną całością. Kiedy można odliczyć ulgę?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki na instalacje fotowoltaiczną (instalacja nie musi być zakończona w danym okresie podatkowym, jednak winna zostać zamknięta przed upływem 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym to zostały podniesione pierwsze wydatki).

Ważne informacje:

Jeżeli kwota odliczenia przewyższałaby roczny dochód podatnika, można resztę wydatków odliczać w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku podatkowego, w którym zostały poniesione pierwsze wydatki.

Należy również pamiętać, że podstawowym dowodem poniesienia wydatków jest faktura VAT, wystawiona na podatnika, który będzie odliczał ulgę termomodernizacyjną w swoim zeznaniu podatkowym. Data wystawienia faktury jest uważana za datę poniesienia wydatku.

Jak to wygląda w praktyce?

Należy uzupełnić i złożyć załącznik PIT/O, który stanowi uzupełnienie dla PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37.

W zaznaczonym polu 27 (lub 28 w przypadku podatników rozliczających się wspólnie), należy podać kwotę wydatków poniesionych na termomodernizację.

Następnie, po uzupełnieniu wszystkich wymaganych w danym przypadku pól załącznika PIT/O, należy przenieść informacje o odliczeniach do pól właściwego zeznania podatkowego.

pit-0-1-212x300.jpg

Materiał powstał na podstawie objaśnienia podatkowego, wydane na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)

Otrzymaj bezpłatną wycenę

Nasza oferta, to projekty skierowane do różnych grup. Skontaktuj się po wycenę jeśli szukasz rozwiązańktóre wpłyną na obniżenie rachunków za prąd i wpłyną na poprawę efektywności cieplnej w Twoim domu.

otrzymaj wycenę

Zobacz również

Mity dotyczące instalacji PV

Technologia przekształcania energii słonecznej na elektryczną, zdobywa coraz większą popularność w Polsce i na świecie. Mimo to, wokół tego tematu narosło wiele mitów i nieporozumień, które mogą zniechęcać potencjalnych użytkowników do inwestycji w panele…

Czytaj dalej