sty 23, 2023

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć od podatku dochodowego?

.

Ulga termomodernizacyjna, potocznie nazywana ulgą termo, przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Jest to ulga, która została wprowadzona na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2246). Przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wydatki na termomodernizację domu można ujmować od 2020 r. w deklaracjach PIT rok ubiegły. Poniesione koszty na termomodernizację można odliczyć w wysokości do 53 000,00zł brutto na jednego podatnika.

To, ile wyniesie ulga termomodernizacyjna, zależy od wysokości odliczanych wydatków, a także od sposobu rozliczania podatku dochodowego. Ulga pomniejsza najpierw podstawę opodatkowania (a więc dochód), a dopiero potem kwotę podatku, który oblicza się jako procent od podstawy. Zatem to, ile procent można odliczyć w swoim przypadku, uzależnione jest od stawki podatku za dany okres rozliczeniowy.

.

Jakie należy spełnić warunki, aby dokonać odliczenia?

Wydatki muszą dotyczyć przedsięwzięcia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek (czyt. zostanie wystawiona pierwsza faktura zaliczkowa lub inny dokument potwierdzający poniesiony koszt). Odliczeniu mogą podlegać wyłącznie wydatki poniesione w poprzednim roku po w pełni rozliczonym przedsięwzięciu. Kwotę odliczenia przekraczającą roczny dochód możesz odliczyć w kolejnym roku, a w sumie takiej inwestycji nie możesz rozliczać dłużej niż przez 6 lat! Odliczyć można wyłącznie wydatki udokumentowane fakturą VAT (przy wskazaniu uprzednio rozliczonych dokumentów np. faktur zaliczkowych).

.

Na podstawie ulgi termomodernizacyjnej w 2022 i 2023 roku odliczenie od podatku będzie przysługiwać na:

ocieplenie budynku – zarówno jego ściany, jak i też fundamenty czy płyty balkonowe,

wymianę pieca – na kocioł kondensacyjny gazowy lub olejowy, a także na paliwa stałe (ale tylko spełniające określone wymogi ekologiczne),

kupienie materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej (w tym systemu ogrzewania elektrycznego) lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

przyłączenie domu do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej,

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

system wentylacji z rekuperacją,

instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii takie jak pompa ciepła, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne,

wymianę okien i drzwi.

Odliczeniu podlegają koszty związane z zakupem materiałów i urządzeń, a także koszty robocizny (w tym demontażu starych elementów oraz montażu nowych).

Zatem zakup, montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się z konstrukcji stelażowej, modułów fotowoltaicznych, inwertera kwalifikuje się do rozliczenia w uldze termomodernizacyjnej. Tym samym możesz oszczędzać swoje pieniądze dzięki własnej produkcji prądu, a stopę zwrotu za inwestycję pomniejszyć o wartość odzyskanego podatku czy też dofinansowań (dofinansowania gminne; dofinansowania rządowe, w tym Mój Prąd 4.0 lub Czyste Powietrze).

Najważniejsze jest to, aby na dzień wykonania termomodernizacji, budynek jednorodzinny został odebrany (czyt. nie widniał w Urzędzie jako budynek w trakcie budowy).

Ulga termomodernizacyjna ma również wykluczenia o których warto pamiętać.

.

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje, gdy:

wydatki na termomodernizację zostaną pokryte za pomocą bezzwrotnego dofinansowania lub rozliczone w inny sposób np. wliczone bezpośrednio w koszty,

prace termomodernizacyjne zostaną wykonane w budynku zawierającym więcej niż 2 lokale mieszkalne (taki budynek nie spełnia warunków domu jednorodzinnego),

wydatki na termomodernizację będą dotyczyły budynku wykorzystywanego w całości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pamiętaj również, że ulga termomodernizacyjna nie będzie Ci przysługiwać, jeśli poniesiesz wydatki na termomodernizację budynku, której nie jesteś właścicielem lub współwłaścicielem, czyli nie masz do niego tytułu prawnego.

Otrzymaj bezpłatną wycenę

Nasza oferta, to projekty skierowane do różnych grup. Skontaktuj się po wycenę jeśli szukasz rozwiązańktóre wpłyną na obniżenie rachunków za prąd i wpłyną na poprawę efektywności cieplnej w Twoim domu.

otrzymaj wycenę

Zobacz również

Co w przypadku wysokiego napięcia w sieci?

Fotowoltaika, czyli produkcja energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, stała się niezwykle popularna ze względu na swoją efektywność i przyjazność dla środowiska. Jednakże, podczas instalacji paneli fotowoltaicznych, ważne jest zrozumienie sposo…

Czytaj dalej