Co z nadwyżkami energii elektrycznej ?

Na całe szczęście skończyły się czasy, kiedy musiałeś magazynować nadwyżki energii elektrycznej we własnych akumulatorach. Była to inwestycja bardziej kosztowna, kłopotliwa oraz wymagająca więcej zaangażowania. Chcąc kumulować prąd w akumulatorach, musiałeś zapłacić za całą inwestycję o połowę więcej, wygospodarować pomieszczenie, gdzie mogły być zmagazynowane akumulatory zdatne do serwisowania, a po 4-5 latach i tak wymienić na nowe, ponieważ stare już straciły swoją żywotność.

Na ratunek przyszła ustawa OZE z dnia 01.07.2016, która daje możliwość korzystania z założeń net-meteringu (bilansowania w sieci). Jest to przełom dla prosumenta (producenta i konsumenta energii elektrycznej), ponieważ daje możliwość korzystania z dobrodziejstw płynących ze słońca przez cały rok.

Ta część energii elektrycznej, która jest produkowana i konsumowana w danym okresie czasu, stanowi Twoją natychmiastową oszczędność. Natomiast nadwyżka energii elektrycznej (stanowiąca tą część prądu którego nie wykorzystujesz, bo jesteś w pracy albo po prostu chwilowo masz większą produkcję niż zużycie) trafia do Twojego OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej), który stanowi dla Ciebie funkcję wirtualnego magazynu. Energię elektryczną wykorzystujesz przez 365 dni w roku. W praktyce energię, która jest nadprodukowana w okresie od kwietnia do września wykorzystasz w okresie zimowym oraz w nocy, kiedy instalacja jest wygaszona.

Za energię oddaną do sieci będziesz rozliczany po przeliczniku:

  1. 0,8 w przypadku instalacji do 10 kW
  2. 0,7 w przypadku instalacji powyżej 10 kW